• STØTTE: Tid for barn ønsker at foreldrepengeperioden skal utvides til barnet er 18 mnd. Barnehagestart i denne tiden mener man vil være spesielt ugunstig pga. at man hevder at barns separasjonsangst er størst mellom 12-18 mnd alder. FOTO: SCANPIX

Forskning om småbarn

Barndommen former oss som mennesker og setter spor i oss for hele livet.