• romfolk.jpg FOTO: SCANPIX

Fra tigging til verdighet

Årsakene til at romfolk fortsatt er Europas fattigste minoritet, er flere.