• De regionale vitensentrene er blitt godt etablert i Norge, skriver artikkelforfatteren. De har et målrettet fokus på få opp realfagsinteressen blant barn og unge. Bildet er fra Vitensenteret Sørlandet i Arendal Kunnskapshavn – Læring gjennom lek. I dette tilfellet et kjemiforsøk. FOTO: ARKIV

Er vi på rett realfagspor?

Nylig ble PISA-tallene for 2012 sluppet. Utviklingen er ikke god, og Norge ligger nå på 22. plass blant de 34 OECD landene som deltar. Det er omtrent på OECD-snittet.