• HVEM TØR LEDE? Et fremtidig fullsatt Kilden krever god samhandling og motiverte mennesker, skriver artikkelforfatteren, som etterlyser tydeligere lederskap i landsdelen.

Er sørlandsk lederstil egnet for å nå ambisiøse mål?

Hierarkiet er borte. Ledelse er å gi medbestemmelse, støtte og full involvering. Den du konfronterte tidligere på dagen, spiser du senere lunsj med.