• UTSATT: Barn som utsettes for omsorgssvikt trenger å bli sett av voksne. FOTO: Scanpix

Raushet til å se bakenfor?

Artikkelforfatterne ønsker mer fokus på barn og omsorgssvikt.