Gjør noe med saken!

Innsender mener at sykehjemmene skal være "hjem" — ikke oppbevaringssteder.