Vegvesenets kø

De fleste bilister og busspassasjerer har forståelse for at det kan oppstå køer ved ulykker og snøfall. Men ikke for kø som er skapt av den myndighet som er satt til å sikre at trafikken går så smidig som mulig.