Randøyanes rutebåt

Bosettingen på Randøyane trues på nytt.