• DE UTENFOR: De som selger seg, de som nekter å leve rett, de som gjør opprør, de som nekter å bøye seg og de som bukker under. Jeg liker disse menneskene, skriver artikkelforfatteren. FOTO: Bj rnflaten, Thomas

Et forsvar for "de andre"!

Hekseprosesser er de rettroendes verk. Når noen mener å ha funnet sannheten, kan de bli hardnakkede. Det gjelder også i våre dager.