Foreldrene må ta mer ansvar

Trening i seg selv er ikke nok for å bekjempe fedme.