Å ta ansvar

Me har alle ansvar for å påvirke samfunnet til å redusere alkoholbruken. Men politikarane har eit ekstra ansvar.