Viktige fosterforeldre

Å gi barn med sårbar bakgrunn en ny start, med trygge oppvekstvilkår, er en av de aller mest verdifulle oppgavene noen kan påta seg i dagens samfunn.