Den grimme ælling

Nå må snart noen ta ansvar for lidende dyr!