• Veien til en viss innflytelse i lokalmiljøet er ikke lang, skriver artikkelforfatteren. Oppe i Åseral arrangerte nettopp en ung mann folkemøte om Kultursenteret Minne. Ordfører og vanlige folk møttes på like fot for å snakke om noe som oppleves utfordrende. Bildet er fra møtet, hvor nåværende og tidligere ordførere ble stilt til veggs av bygdefolket. FOTO: ARKIV

Forsøksvis oppmuntrende ord

En rekke hendelser har den siste tiden avfødt en tanke om at innflytelse er et gode – eller et onde – som bør fordeles på flere hender.