"Tiggeraksen"

Noen av byens politikere med administrasjonen i ryggen er i ferd med å etablere "Tiggeraksen" i Kristiansand.