• mike - klima2.jpg

Til Jostedalsbreen faller

Om atmosfæren blir stadig varmere, lunkner nordmenns klimaengasjement. Kanskje er pådriverne for klimaforliket blitt sine egne verste fiender?