Igjen opplever vi handlingslammelse

Soning skal ikke være et ferieopphold.