Heia, heia Start, men…

Talent— og spillerutvikling må gis større fokus.