• I folkebibliotekene fant folket mye av den viten, den innsikt og innlevelse som var nødvendig for å utvikle demokratiet, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra Kristiansand Folkebibliotek. FOTO: ARKIV

Norsk Bibliotekforening 100 år

Kulturpersonligheter fra Sørlandet bidro sterkt i fremveksten av det norske bibliotekvesenet.