Sats på fysisk aktivitet

HELSE: Mange mosjonerer mindre når de blir eldre. Konsekvensen er redusert funksjonsnivå og mer uførhet.