Vil bedre sikkerheten i nettbanken

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Sparebankforeningen har satt ned en arbeidsgruppe som skal bedre nettbanksikkerheten.