E 39 på venteliste

FÆDRELANDSVENNEN har i en serie artikler de siste ukene rettet søkelyset mot den elendige veistandarden på E 39 mellom Kristiansand og Stavanger. Behovet for utbedringer på den sterkt ulykkesbelastede stamveien er enormt.