Kuttet var for lengst bakt inn i markedets forventningskurve og sentralbanksjef Svein Gjedrems begrunnelse var den åpenbare: Presset i økonomien har avtatt, faren for økt inflasjon to år fram i tid er liten. Sagt på en annen måte: Målet om maksimalt 2,5 prosent konsumprisvekst i 2005 er innen rekkevidde. Dermed fikk vi det andre rentekuttet på under to måneder, og signalene fra sentralbankpalasset går i retning av ytterligere reduksjoner. Men først vil Gjedrem og hans sentralbankstyre se an hva som skjer i vårens lønnsoppgjør. Blir det uforholdsmessig dyrt, kan vi nok vinke farvel til flere meldinger av den typen vi fikk i går.Det legger et betydelig ansvar på partene, for at vi trenger lavere rente, er åpenbart. Både den norske og den internasjonale økonomien har kjølnet merkbart i det siste, her hjemme er arbeidsledigheten på vei oppover igjen. Blant de beste vitamininnsprøytningene i en slik situasjon, er lavere pris på kapital til investeringer og drift. Baksiden av medaljen er nettopp det inflasjonspresset som Norges Bank ser som sin viktigste oppgave å unngå.Nå kan et rentenivå på seks prosent i utgangspunktet virke behagelig, sett på bakgrunn av de siste 10-20 års utvikling i norsk økonomi. Vi må imidlertid konstatere at renten i euroland for tiden ligger på 2,75 prosent, i Sverige ikke mer enn ett prosentpoeng høyere. Det betyr at forskjellen mellom norsk og europeisk rentenivå fremdeles er ubehagelig stor. I neste omgang innebærer det at den norske kronen gir god avkastning — i forhold til andre valutaer - for de internasjonale fondsforvalterne og valutaspekulantene som har milliarder av dollar eller euro å plassere. At det politisk stabile oljelandet Norge i tillegg vil være en sikker havn under krigen som ser ut til å stå for døren i Irak, med sine uforutsigbare konsekvenser, bare øker kronens attraktivitet. Konsekvensen er at pengene fortsatt vil strømme inn i Norge. Dermed ligger det ikke an til den svekkelsen av kronekursen som våre eksportnæringer så sårt hadde trengt nå. For når etterspørselen er stor etter den varen som vår norske krone utgjør i det internasjonale valutamarkedet, blir det ikke noe prisfall - svekkelse av kronekursen. Vi så det da Norges Bank kuttet renten i desember: Kronen fortsatte på det samme, høye nivået.Så får vi heller glede oss over den kontrære effekten av en sterk krone: Det blir fortsatt billig å importere varer til Norge.I går var flere ekspertkommentatorer opptatt av om Svein Gjedrem hadde tatt andre hensyn enn bare fremtidig inflasjon. Om han også ønsker å svekke kronekursen.Vi er ikke veldig opptatt av nyansene i sentralbanksjefens motiver. Vi legger mer vekt på hva rentekuttet gir av effekt for den enkelte arbeidsledige, og for den unge familien som sliter med studie- og huslån.