Blå-blått land

I skyggen av enkeltmålinger som har vist store utslag, kom i går en samlet oversikt med gjennomsnittet av alle meningsmålingene i februar.