Nei til shariaråd

Enkelte norske imamer er positive til å innføre egne shariaråd i Norge etter modell fra Storbritannia. Der har rådene rett til å dømme i sivilrettslige, men ikke i strafferettslige, saker. De dømmer i forhold som gjelder økonomi, skilsmisse, familievold, arv og tvangsekteskap – innen rammen av engelsk lov.