• kols (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Hva kan jeg gjøre selv?

Om kols og tiltak man kan sette i gang selv.