Inn i gullalderen!

Du tror kanskje kulturaktører er skeptiske til kommersialisering og salgsarbeid? Det stemmer ikke helt overens med virkeligheten.