Selg Kristiansand kino

Salg av kinoen vil komme innbyggerne til gode igjennom bedre filmtilbud.