Besværlige bommer

Ikke før støvet har roet seg etter Aust-Agders utspill om ekstrabom vest for Lillesand, så foreslår fylkets varaordfører, Oddvar Skaiaa, å sette opp igjen bommen ved Svennevig på gamle E18.