• BARNEHAGE: Fra barnehagen på Steinerskolen i Kristiansand. FOTO: ARKIV

Steinerskole i 20 år

Man må nok godta en del svevende, og etter manges mening uvitenskapelige, premisser for at Rudolf Steiner skal kunne sidestilles med andre reformpedagogiske tenkere som har fått betydning for skoleforskning og læreplanutvikling.