Truende samhandlingsreform

De gamle er utpekt til å være målgruppen for omfor— deling av oppgavene mellom sykehus og kommune. Men innebygget i samhandlingsreformens idé ligger en fare for svekkelse av helsetilbudet til skrøpelige gamle.