Ordføreren viser handlekraft

Kunstplaner til politisk behandling.