Hva har Gud med keiseren å gjøre?

Det er et paradoks at i flere protestantiske land med statskirke synes staten å ha større innflytelse på kirken enn det kirken har på staten.