Dagen da Heimevernet døde.

Hæren henter nesten 50 prosent av sine mannskaper til utlandsoperasjoner fra HV. Hva gjør Hæren den dagen HV ikke er der?