I riktig retning

I dag møtes Aust— og Vest-Agders fylkesting samt de 30 kommunene i landsdelen for å diskutere fylkessammenslåing.