Strømprisene

Olje— og energiministeren måtte denne uken avbryte vinterferien for å bli orientert om kraftsituasjonen i Norden. Det vitner om krise.