Bystyremøtet

Vi forsøker alle å påvirke samfunnet i den retningen vi ønsker.