Begrepsforvirring?

For det første; anarki er ikke en sykdom i hjerterytmesystemet.