Vest-Agder avspises med smuler

I løpet av ti år får vi 7,1 kilometer E 39-utbygging og noen sårt tiltrengte småutbedringer. Skal vi leve med en slik mangel på utbyggingstakt?