Den sørlandske sjef

I følge en doktoravhandling er sørlandske sjefer mindre direkte, de søker harmoni og er opptatt av familieverdier. De kaller sjelden en spade for en spade, hevder forskeren.