Barns beste alltid

Når barnevernet av og til griper hardt inn, kan man tenke seg at de har tungtveiende grunner.