Hvem bygger vi byen for?

I løpet av de nærmeste årene planlegges nok en omfattende boligutbygging i sentrum av Kristiansand.