Flott initiativ

Seks Agder-kommuner starter et pilotprosjekt for å koordinere det frivillige arbeidet innen eldreomsorg.