Halvorsens påskebudskap

Med få unntak har påsken tradisjonelt vært en udramatisk høytid i norsk politikk.