NSB ønsker realistiske togplaner

Vi ønsker å komme frem til gode løsninger for lokaltrafikk på Sørlandet, og er allerede i kontakt med aktuelle godsselskaper, Jernbaneverket og Samferdselsdepartementet for å se på mulighetene.