Bredalsholmen må overleve!

Kristiansand SV mener det bl.a. må utarbeides en nasjonal verneplan for fartøy.