Strålefare og mobilbruk. Hvor går veien videre?

Norge har (sammen med en del andre land) verdens høyeste strålegrense for mobiltelefoni. De land eller byer som har senket sine strålegrenser har alle senket grensen til mellom en hundredel og en milliondel av de strålegrenser vi fremdeles har i Norge.