• Antibiotikaresistens er en av de største truslene vi står overfor. FOTO: NTB SCANPIX

Livsviktig kamp

Det er en av våre aller viktigste kamper som kjempes når det nå settes i gang en handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier. Som pasienter må også vi bidra.