Vi må redusere innvandringen

I hele Europa er man nå bekymret for terror og ekstreme muslimer.