• Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen skrev personlig under utvisningsbrevene mot de to forskerne på Universitetet i Agder. Nå blir det rettssak.

Til justis-mininsteren

Jeg vil gjerne sette søkelyset på dette med utsendelese av asylsøkere.